Wetenschapscommissie Oncologie en Oedeem (WOO)

De WOO ondersteunt het NVFL bestuur en de leden met betrekking tot vertaling van wetenschap naar de praktijk en de onderbouwing van de oncologiefysiotherapie en oedeemfysiotherapie.

Activiteiten

Om het bovenstaande te realiseren houdt de commissie zich bezig met een breed scala aan activiteiten, onderwerpen en projecten:

  • Literatuur, richtlijnen en standaarden betreffende oncologiefysiotherapie en oedeemfysiotherapie voor de leden bekend en beschikbaar maken.
  • Ontwikkeling en herziening van beroepprofielen oedeemfysiotherapie en oncologiefysiotherapie.
  • Deelnemen aan multidisciplinaire werkgroepen en advisering van andere disciplines met betrekking tot richtlijnen en standaarden.
  • Samenwerking met onderwijs- en onderzoeksinstituten en signaleren van knelpunten tussen onderwijs en werkveld.
  • Samenwerking met KNGF in wetenschapsprogramma’s.
  • Samenwerking met het NPi in ontwikkelen van tools voor de leden
  • In samenwerking met de PR commissie, congres en regiocommissie wordt in praktische zin uitvoering gegeven aan projecten, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van de informatie en evidence op de website, publicaties, congresinhoud, implementatieprojecten en de invulling en onderwerpen voor regioavonden.
  • Onderbouwing ter ondersteuning van sociaal economische belangen.

Leden

De WOO telt op dit moment 5 leden en een voorzitter, vanuit het bestuur, met allen een aandachtsgebied of vaste taak.
De leden zijn: Petra Gielink (VZ), Corine Goossens, Ilse Jongebreur, Froukje Potijk, Miranda Sinneger, Michelle Verseveld.

Contact

De WOO  werkt graag samen met  actieve NVFL-leden die zich in willen inzetten voor een project. Indien u interesse heeft om medewerking te verlenen of als u een vraag heeft kunt u contact opnemen met het secretariaat van de NVFL  via info@nvfl.nl 

Na inloggen kunt u het Visiestuk van de NVFL lezen:

Visiestuk Multidisciplinaire Richtlijn Lymfoedeem

Trefwoorden: