PR-commissie

De PR-commissie bestaat uit 11 PR-regiovertegenwoordigers van de verschillende NVFL regio's. Zij komen 6-7 keer per jaar bij elkaar op verschillende plekken in het land om te werken aan de PR van de NVFL. Insteek is dat er direct aan de slag wordt gegaan met projecten die de aandacht verdienen en niet nodeloos tijd wordt verloren met vergaderen. Na zo'n bijeenkomst hebben we vaak een mooi PR-product ontwikkeld welke de leden kunnen gebruiken in de dagelijkse praktijk. De bijeenkomsten van de PR-commissie zijn vrij toegankelijk. Mocht je een keer mee willen helpen, een eigen idee onder de aandacht willen brengen of direct een probleem willen aanpakken loop dan binnen. Data en locaties van deze bijeenkomsten zullen hier zo spoedig mogelijk vermeld worden

De PR-commissie heeft verschillende functies/doelen.

  • Beheren van de Imagopool, een groep actieve leden die de stand van de NVFL bemand op congressen en symposia.

  • Jaarlijks organiseren van een landelijke bekendheidscampagne voor de oncologie/oedeemfysiotherapie.

  • Informeren van belangrijke stakeholders over kennis en kunde aanwezig bij oncologie/oedeemfysiotherapeuten.

  • Zorg dragen dat de pr-doelstellingen van de NVFL op regionaal niveau geïmplementeerd en gerealiseerd worden.

  • Beheren van social-media (Facebook, Twitter) en communicatie via deze kanalen uitbreiden/verbeteren.

  • Ontwikkelen en verspreiden van producten die bekendheid van de NVFL en de oncologie- en oedeemfysiotherapie vergroten.

Contact

Contact met de PR-commissie kan worden opgenomen via de voorzitter PR-commissie, Joeri Gilissen: pr@nvfl.nl.

Trefwoorden: