Algemene Ledenvergadering

Tijdens de najaars ALV worden o.a. het jaarplan en de begroting ter goedkeuring voorgelegd.

Algemene Ledenvergadering najaar

De najaars ALV vond plaats op 23 november 2019.

Beleidsvoornemens 2020

Hieronder kun je, na inloggen, de Beleidsvoornemens van de NVFL voor 2020 openen.

Beleidsvoornemens NVFL 2020 

Trefwoorden: