Algemene Ledenvergadering

Tijdens de voorjaars ALV worden o.a. het Jaarverslag en de Jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd.

Algemene Ledenvergadering op 29 juni

De voorjaars ALV vindt plaats op 29 juni 2019 bij Corpus Oegstgeest. In tegenstelling tot eerdere berichten is er een andere locatie. 

De vergaderstukken van de komende ALV kun je hieronder inzien.

Agenda ALV NVFL 

Concept notulen ALV najaar 2018

Uitnodiging ALV Voorjaar 2019

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de NVFL.

Datum:  zaterdag 29 juni 2019

Locatie vergadering: Corpus, Willem Einthovenstraat 1, 2342 BH Oegstgeest

Programma:

  • 09.30 uur ontvangst met koffie en thee
  • 10.00 uur algemene ledenvergadering
  • 12.00 uur sluiting vergadering
  • 12.00 uur Lunch

Aanmelding:

Om een inschatting te kunnen maken van het aantal deelnemers, vernemen wij graag vooraf of u aanwezig kunt zijn. U kunt dit doen via deze link

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om zelf te komen dan is het mogelijk om een stemmachtiging mee te geven aan een ander lid van de NVFL. Dit kan alleen schriftelijk en de machtiging dient te zijn voorzien van naam, adres, lidnummer van zowel gemachtigde als machtiging gever en de datum van de betreffende vergadering. Er kan per lid dat de vergadering bijwoont, slechts één stemmachtiging worden verleend. Het machtigingsformulier kunt u opvragen via e-mail nvfl@kngf.nl

Wij zien u graag de 29e.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de NVFL

Joeri Gilissen

Voorzitter NVFL

 

Agenda ALV NVFL 2019 (PDF - 12kB)
Jaarverslag NVFL 2018 (PDF - 339kB)

Trefwoorden: