Missie en visie

Als we ons blindstaren op het verleden, lopen we het risico te worden ingehaald door de toekomst. "Cibenko"

Missie

De NVFL stelt zich ten doel om haar leden, Oedeem- en/of Oncologie fysiotherapeuten, te ondersteunen in hun streven om cliënten met oedeem- en/of oncologisch gerelateerde problemen de best gespecialiseerde fysiotherapeutische zorg te verlenen.

Een goede Oedeem- en/of Oncologiefysiotherapeut opereert altijd integer en professioneel, dat wil zeggen kritisch en onafhankelijk en houdt regie op het blijven ontwikkelen van zijn/haar competenties.

Visie

Kwaliteit

De NVFL heeft een voortrekkende en sturende rol ten aanzien van de (wetenschappelijke) onderbouwing, inhoudelijke ontwikkeling en innovatie van het  fysiotherapeutisch handelen binnen de lymfologie en oncologie.

Het bevorderen en borgen van de kwaliteit en deskundigheid van haar leden is hierin een speerpunt.

Belangenbehartiging

De NVFL heeft een leidende en initiërende rol, ten aanzien van het behartiging van de sociaal economische belangen voor haar leden. Zowel in het versterken van de profilering als de positionering van haar leden en de fysiotherapie binnen de lymfologie en oncologie naar diverse stakeholders in de markt.

Het bevorderen en aangaan van samenwerkingsverbanden met zusterverenigingen en relevante andere organisaties zowel nationaal als internationaal.

Vereniging

De NVFL stimuleert het versterken van de onderlinge samenhang tussen de leden en binnen de vereniging  (het verenigingsgevoel). De leden van de NVFL vormen een gemeenschap waarin men elkaar stimuleert en helpt het vak goed uit te oefenen door elkaar positief kritisch te beoordelen.

Trefwoorden: