Registers Oncologiefysiotherapie

De kwaliteit van de oncologiefysiotherapeut wordt gewaarborgd door twee registers: het Centraal KwaliteitsRegister (CKR) / Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL en het Register Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). Beide registers worden erkend door zorgverzekeraars.

Mastereis

Sinds 1 januari 2015 kunnen alleen fysiotherapeuten die een master hebben afgerond zich registreren in  zowel het register oncologiefysiotherapie van het CKR/KRF NL als die van het SKF. De toelatingseisen voor beide deelregisters oncologiefysiotherapie zetten we hieronder uiteen.

CKR / KRF NL

Sinds 1 januari 2015 kunnen fysiotherapeuten zich alleen registreren in het CKR deelregister oncologiefysiotherapeut indien zij aan één van onderstaande voorwaarden voldoen:

  1. Een door de NVFL en KNGF erkend diploma master Oncologiefysiotherapie hebben behaald;
  2. Een diploma van een door de NVFL en het KNGF erkende post-HBO opleiding Oncologie fysiotherapie én een door de NVFL en het KNGF erkend diploma master fysiotherapie hebben behaald;
  3. Een diploma van een door de NVFL en het KNGF erkende post-HBO opleiding Oncologie fysiotherapie én een Master of Science hebben behaald dan wel de graad van doctor in de wetenschap hebben bereikt.

Herregistratie

Voor oncologiefysiotherapeuten die op 1 januari 2015 reeds in het CKR deelregister oncologiefysiotherapeut zijn opgenomen, geldt voor herregistratie op 1 januari 2020 geen mastereis.

Voor herregistratie in het deelregister op 1 januari 2025 (en later) is vooralsnog geen besluit genomen of een master verplicht wordt gesteld. Een ledenraadpleging over dit onderwerp vindt plaats op 11 september 2019.

SKF

Inschrijving als specialist geldt alleen indien een extra registratie als specialist gewenst is (facultatief). De reguliere specialisaties worden gehanteerd (Manuele, Kinder, Bekken, Sport, Orofaciale, Oncologie, Psychosomatische en Geriatrie fysiotherapie. Ook Oedeemtherapeuten worden geregistreerd).

Indien de datum van het afstuderen korter is dan 2 jaar geleden, volstaat de overlegging van een kopie van het diploma. Indien de datum van afstuderen langer dan 2 jaar geleden is dienen bewijzen van nascholing te worden overlegd (als vuistregel geldt tenminste gemiddeld 10 uur per jaar). Onder andere een bewijs van inschrijving in het CKR kan hiervoor worden gebruikt. Te zijner tijd zal met de specialistenverenigingen worden gesproken over aanvullende eisen. Uitgangspunt is dat eenmaal opgenomen fysiotherapeuten niet worden verwijderd op grond van nieuwe criteria.

NVFL erkende masteropleidingen

Trefwoorden: