11 december 2020

Oproep deelname Enquête richtlijnontwikkeling oncologie

Onderzoekers van het Nederlands Kanker Instituut- Antoni van Leeuwenhoek nodigen jou uit om deel te nemen aan een enquête van het FAST- project

Een complicerende factor

Binnen dit project werkt het KNGF, VVOCM en NKI-AVL gezamenlijk aan de ontwikkeling van een domeinspecifieke richtlijn oncologie. Tijdens de voorbereidingsfase van het FAST- project zijn knelpunten verzameld en met de werkgroep en klankbordgroep stelde uitgangsvragen op. Deze uitgangsvragen richten zich op het identificeren van complicerende factoren en het aanpassen van een beweeginterventie in de aanwezigheid van een complicerende factor.
Een complicerende factor is in dit geval een bijwerking of symptoom van de behandeling, een persoonlijke factor of een comorbiditeit die de fysio- of oefentherapeutische behandeling bemoeilijkt. Door de beperkte beschikbare tijd voor de ontwikkeling van de richtlijn kan voor maximaal 5 complicerende factoren een aanbeveling opgesteld worden.

Link en QR-code

Wij vragen je daarom om te helpen bij het prioriteren van deze factoren door aan te geven welke factor aanleiding geeft tot klinische onzekerheid en waarover je het liefst een evidence-based aanbeveling krijgt.

Via deze link of onderstaande QR-code verwijzen we je naar een online enquête.


Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. Voor vragen of opmerkingen neem contact op met Maike Sweegers (m.sweegers@nki.nl)
Alvast hartelijk bedankt voor het invullen van de enquête!

Mede namens het hele FAST-project Team, Martijn Stuiver, Mitchell van Doormaal, Daniëlle Conijn en Maike Sweegers