03 februari 2020

Samenwerking NVFL & OncoNet

Het afgelopen jaar is al meerdere keren de samenwerking tussen de NVFL en OncoNet binnen de vereniging ter sprake geweest, recentelijk nog op de Algemene Ledenvergadering NVFL van 23 november j.l. Het bestuur NVFL is blij om aan te kunnen geven dat deze samenwerking vanaf 1 januari 2020 geformaliseerd gaat worden.

De aanleiding voor samenwerking

De NVFL is sinds haar oprichting in 1997 dé beroepsvereniging voor fysiotherapeuten werkzaam binnen de lymfologie, ofwel oedeemfysiotherapeuten.
In 2009 zijn daar de oncologiefysiotherapeuten met een eigen register bijgekomen. Het veelvuldig voorkomen van oedeem bij oncologische patiënten maakten dat veel fysiotherapeuten die zich gingen specialiseren binnen de oncologie al oedeemfysiotherapeut waren en de verbinding binnen de vereniging was snel gemaakt.
Aan de verenigingsnaam naam werd later nog oncologie toegevoegd en op dit moment is >80% van de geregistreerde oncologiefysiotherapeuten lid van de NVFL.

Externe ontwikkelingen
Naast deze interne ontwikkeling gebeurde er buiten de vereniging ook het een en ander. Zo onstond OncoNet o.a. in de regio Noord-Holland en het Gooi, ten tijde van de A-Care Paces studie, waarvoor het noodzakelijk was om fysiotherapeuten te scholen in het trainen met borst- en darmkankerpatiënten tijdens de adjuvante chemotherapie.

Kort na afloop van de studie bleek dat er bij fysiotherapeuten in heel Nederland behoefte was aan deze scholing, en ook  patiënten en verwijzers wilden weten waar zij deskundige begeleiding konden vinden. Vanuit OncoNet werd eind 2013 de NPi cursus ‘Behoud van fysieke fitheid tijdens chemotherapie’ ontwikkeld en fysiotherapeuten in heel Nederland kregen de mogelijkheid zich te registreren op de zorgzoeker van OncoNet indien ze voldeden aan de kwaliteitseisen. Onder hen veel oedeemfysiotherapeuten; bijna de helft van de fysiotherapeuten in de zorgzoeker OncoNet zijn geregistreerd oedeemfysiotherapie.

Landelijke dekking 
Na de eerdere verbinding vanuit de vereniging met de oncologiefysiotherapeuten is de volgende logische stap om verbinding te maken met de groep fysiotherapeuten die nog geen geregistreerd oncologiefysiotherapeut zijn, maar wél een waardevolle bijdrage kunnen leveren in de begeleiding bij behoud of verbetering van fitheid rond de behandeling van kanker.
Deze fysiotherapeuten staan o.a. op de zorgzoeker van OncoNet, vandaar de keuze om intensiever te gaan samenwerken met Stichting OncoNet.
Gezamenlijk bieden we nu landelijke dekking voor begeleiding bij behoud of verbetering van fitheid rond de behandeling van kanker wat betreft de fysiotherapie.

Meerwaarde samenwerking voor de NVFL

 • De NVFL maakt het vanaf 2020 mogelijk voor algemeen fysiotherapeuten met specifieke scholing binnen de oncologie om lid te worden.
 • De NVFL versterkt hiermee zijn positie als beroepsvereniging en belangenbehartiger voor fysiotherapeuten werkzaam binnen de oncologie en lymfologie.
 • Borging van de kwaliteit met de kwaliteitscirkel van Stichting OncoNet
 • Belangen van oedeemfysiotherapeuten aangesloten bij OncoNet zijn nu ook geborgd binnen de vereniging en zij worden beter zichtbaar.

Meerwaarde samenwerking voor Onconet

 • Administratieve proces van de zorgzoeker wordt overgenomen door KNGF-werkorganisatie
 • Stichting Onconet blijft zelfstandig bestaan en kan zich meer richten op de kerntaak: "Waarborgen van optimale fysiotherapeutische zorg met betrekking tot behoud en    verbetering van fitheid rond de medische behandeling van kanker"
 • Meer kwaliteit en duidelijkheid voor patiënten door samenvoegen van beide zorgzoekers (tijdens én na de medische behandeling) naar 1 Onconet register: begeleiding bij behoud of verbetering van fitheid rond de behandeling van kanker.
 • Stichting Onconet blijft verantwoordelijk voor het vaststellen van de registratie eisen.

Meerwaarde van samenwerking voor geregistreerde fysiotherapeuten

 • Vindbaar via zorgzoekers NVFL, Onconet én Verwijsgids kanker
 • Adequaat beheer register Onconet
 • Verbinding met andere fysiotherapeuten werkzaam binnen de oncologie
 • Inzet mankracht en financiën voor verdere ontwikkeling van het register OncoNet (onderzoek, sociaal economisch beleid)

Wat moet je nu doen? 
Na de bijscholing OncoNet van 8 februari, waarop het onderwerp op de agenda staat, ontvang je een mail waarin je kiest voor: 

 • Wel of geen registratie in het register OncoNet
 • Hiervoor ontvangt u geen extra factuur, registratie is inbegrepen in het lidmaatschap NVFL

Vragen en/of opmerkingen over deze samenwerking kunt u sturen naar voorzitter@nvfl.nl.