18 maart 2020

Advies behandeling patiënten met of na kanker, lymfoedeem of lipoedeem.

In aanvulling op de nieuwsflits van afgelopen maandag en de berichten vanuit het KNGF, voelt het bestuur van de NVFL de noodzaak om een duidelijk advies richting haar leden af te geven met betrekking tot de behandeling van mensen die leven met en na kanker en de mensen met lymf- of lipoedeem.

Advies

We adviseren om tot nader order geen oncologische patiënten te behandelen die op dit moment een medische behandeling ondergaan en geen patiënten te behandelen die leven na kanker.

We weten uit de eerste onderzoeken dat mensen met een verminderde weerstand een grotere kans hebben op overlijden of zwaardere complicatie met opname tot gevolg.
(Lees de leeftijd en sexe demografie of het onderzoek uit de Lancet)  

Mensen met lymfoedeem en lipoedeem lijken geen verhoogd risico te lopen indien besmet met het virus, mits ze niet in de kwetsbare doelgroep vallen. Wat betreft behandeling van deze patiëntengroep, neem de richtlijn van het RIVM in acht.

Wij adviseren om alle algemene adviezen omtrent hygiëne en sociale afstand vanuit het RIVM te blijven hanteren. Dit betekent dat alleen personen zonder (milde) verkoudheidsklachten en/of koorts welkom zijn in de praktijk.

Behandelingen dienen waar mogelijk via e-health/online voortgezet te worden gezien het hogere risico dat deze patiënten lopen. We roepen je daarbij op om creatief te zijn en elkaar te ondersteunen, aangezien het bewegen voor deze groep zo belangrijk is. Mocht je goede ideeën hebben deel dit dan met je collega’s en met ons.

De ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus volgen zich snel op en bij velen van ons moet de impact van de huidige ontwikkeling nog binnenkomen. Wat is er precies aan de hand en staat ons nog te wachten? Wij hebben hier net zoveel onzekerheid over als iedereen.

Houdt de nieuwsbrieven vanuit het KNGF en de NVFL en de informatie vanuit het RIVM nauwlettend in de gaten. Wanneer er meer informatie beschikbaar komt die voor jullie van belang is dan delen we dit via bovenstaande kanalen.

Indien je als fysiotherapeut zelf in de hoog risico groep valt dan adviseren we je om extra voorzichtig te zijn en te overwegen om niet te behandelen.

Voor nu: let op jezelf en let op elkaar! Voor vragen: info@nvfl.nl

Hartelijke groet,
Bestuur NVFL

Links