04 mei 2020

Aanvulling KNGF Stappenplan

De afgelopen week is door het KNGF intern een stappenplan gedeeld waarbij voor mensen met een verhoogd risico op een ernstig beloop apart beleid was geformuleerd: gebruik van PBM bij behandelingen binnen 1,5 m.

Het triage-stappenplan van het KNGF

De verbazing bij ons was groot toen we vrijdag in het nieuwe stappenplan lazen dat mensen met een verhoogd risico op een ernstig beloop zonder PBM hands-on behandeld mogen worden.
Als bestuur van de NVFL geven we, o.a. naar aanleiding van vragen, een aanvulling op het triage-stappenplan van het KNGF, specifiek voor mensen met een verhoogd risico op een ernstig beloop. De NVFG en VHVL zullen eveneens met een advies ten aanzien van deze risicogroep komen.


Aanvullend advies KNGF stappenplan
We adviseren fysiotherapeuten, bij noodzakelijke behandeling binnen 1,5 m, bij mensen met een verhoogd risico op een ernstig beloop, dit alleen te doen met gebruik van PBM:

 • Gebruik tenminste een chirurgisch mondmasker.
 • Een spatbril dient overwogen te worden bij behandelingen dicht bij het gezicht.
 • Pas de juiste handhygiëne toe, eventueel kan je gebruik maken van handschoenen.

We adviseren fysiotherapeuten die in de risicogroep vallen na te denken over het gebruik van een FFP1 of FFPII masker om zichzelf tegen besmetting te beschermen. Het dragen van een chirurgisch mondmasker door zowel patiënt alsook de fysiotherapeut kan bij behandelingen binnen 1,5 m eveneens een oplossing zijn.

Het advies van het RIVM voor mensen met een verhoogd risico op een ernstig beloop is nog altijd: blijf thuis. Overweeg behandeling aan huis bij kwetsbare patiënten en draag in de praktijk zorg voor alle hygiëne maatregelen, zoals benoemd in het triage stappenplan KNGF.

Vervallen advies

Het eerdere advies om mensen die leven na kanker niet te behandelen (advies van 20 maart j.l.) komt te vervallen. Bepaal bij iedere patiënt of hij in de risicogroep valt voor ernstig beloop en maak zo nodig gebruik van PBM zoals boven geadviseerd op het moment behandeling op afstand niet mogelijk is.
We hopen met dit aanvullende advies duidelijkheid te scheppen onder collega oncologiefysiotherapeuten en oedeemfysiotherapeuten die met vragen zaten omtrent het behandelen van mensen in de risicogroep. 
Heeft u vragen of een opmerking mail dan naar: voorzitter@nvfl.nl
Succes en blijf gezond!

Wat zijn de risicogroepen voor een ernstig beloop?

Ouderen van 70 jaar en ouder,
en

mensen van 18 jaar of ouder, met:

 • chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, die vanwege de ernst onder behandeling van een longarts zijn;
 • chronische hartaandoeningen, die vanwege de ernst onder behandeling van een cardioloog zijn;
 • diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties;
 • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
 • verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
 • een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal < 200/mm3;
 • ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C;
 • morbide obesitas (BMI > 40).