09 oktober 2020

Hartschade komt voor bij 1 van de 10 vrouwen die voor borstkanker behandeld zijn

Dit wordt vaak nog niet herkend, ondanks de huidige mogelijkheden voor vroege herkenning en behandeling. De kwaliteit van zorg bij borstkankerpatiënten kan op dit onderdeel nog verder verbeterd worden.

Studie suboptimale cardio-oncologische zorg

Om de huidige zorg te kunnen verbeteren is het belangrijk om een goed inzicht te krijgen in welke hartzorg vrouwen met borstkanker nu precies ontvangen en om te onderzoeken in welke mate cardiale monitoring plaatsvindt.

Lees hier het volledige artikel