09 oktober 2020

Respondenten gezocht voor onderzoek studenten Bekken- en Oncologiefysiotherapie

Caroline en Gaby, twee Avans+ studenten, zoeken respondenten voor hun onderzoek naar de visie van de oncologie- en bekkenfysiotherapeut ten aanzien van samenwerking bij patiënten met kanker in de bekkenregio.

Doel van het onderzoek

Het onderzoeksteam hoopt een antwoord te kunnen geven op onderstaande vragen:

  • Wat zijn de huidige ervaringen aangaande de samenwerking bij deze patiëntengroep?
  • Welke belemmerende en bevorderende factoren kunnen een rol spelen aangaande de samenwerking bij deze patiëntengroep?
  • Hoe denken de gespecialiseerde fysiotherapeuten over onderscheid en overlap tussen de beide specialistische domeinen aangaande diagnostiek en behandeling van deze patiëntengroep?

Respondenten

Voor deelname aan het onderzoek worden oncologie- en bekkenfysiotherapeuten werkzaam in de eerste-, tweede- en/of derdelijn geworven.
Voorwaarden voor deelname zijn: 

  • De bekkenfysiotherapeut dient geregistreerd te staan als bekkenfysiotherapeut binnen het CKR/KRF
  • De oncologiefysiotherapeut dient geregistreerd te staan als oncologiefysiotherapeut binnen het CKR/KRF
  • Werkeis van minimaal 8 uur per week met patiënten binnen het eigen specialistisch vakgebied.  

Wil jij meewerken aan ons onderzoek? Neem dan contact met ons op! Lees meer

Met vriendelijke groet,

Caroline Regeer - Radix
Bekkenfysiotherapeut MSc. i.o.
c.regeer@kpnmail.nl 

Gaby Mekenkamp
Oncologiefysiotherapeut Msc. i.o.
gabymekenkamp@hotmail.com