24 september 2020

Pinktrainer dashboard en patiënten app

Pinktrainer heeft een volledig nieuwe versie van het speciaal op oncologiefysiotherapie gerichte dashboard en patiënten app gelanceerd.

Training en voeding

De software ondersteunt de oncologiefysiotherapeut om vanuit een holistische benadering patiënten te begeleiden op het vlak van training en voeding vóór, tijdens of na de behandeling van kanker. De beschikbare instrumenten in het dashboard en de app maken het mogelijk de anamnese met testen en metingen uit te voeren en dit door te vertalen naar een concreet en persoonlijk behandelplan.

Samen met de patiënt wordt een keuze gemaakt uit oncologische (Oncoline), patiëntspecifieke en/of biometrische doelen.

De doelen worden voorzien van een nulmeting en een doelscore. Via de app worden de actuele scores periodiek door de patiënt ingevoerd zodat er een frequente datareeks wordt opgebouwd. De data worden zowel in het dashboard als de app met grafieken en tabellen weergegeven. In het dashboard worden zowel de medische als paramedische informatie overzichtelijk weergegeven.

Vanuit het dashboard kan men naar alle detailinformatie navigeren. Tot die informatie behoort o.a. bijwerkingen, pijnscores, MVI20, comorbiditeiten, LVEF en cachexie of voedingsstatus.  
Met toestemming van de patiënt kunnen externe zorgprofessionals als de huisarts of een medisch teamlid worden toegevoegd aan de applicatie. Voor de deze gebruikers is een speciaal dashboard met informatie opgebouwd waardoor ook zij up to date zijn van o.a. de effecten van het programma en status van de patiënt op diverse gebieden.  

Value Based Healthcare

Volgens René Loek en Monique van Dijk, samen met Rob Mentink de founders van Pinktrainer, is het noodzaak te innoveren in de oncologie fysiotherapie. “Oncologie fysiotherapie en de zorg voor de kankerpatiënt is een specialistisch beroep waarbij je afhankelijk bent van detailinformatie en regelmatige gerichte feedback. Om dit volwaardig uit te kunnen oefenen is een applicatie van belang die specifiek op het vak gericht is en dit faciliteert.

Het gebruik van Pinktrainer komt dan ook optimaal tot z’n recht als het als een standaard werkwijze wordt geïntegreerd. We bieden hier richtlijnen voor aan. Daarbij is het van groot belang nu op een gestructureerde wijze fair data te verzamelen in het kader van Value Based Healthcare en de positie van de oncologie fysiotherapiepraktijk binnen het zorgstelsel. Dit kan met Pinktrainer als individuele praktijk of als netwerk." 


Voor meer informatie of de aanvraag van een demo www.pinktrainer.nl of stuur een mail naar helpdesk@pinktrainer.nl.