19 april 2021

Podcast opgenomen in samenwerking met Physio Global

In deze aflevering gaat Physio Global in gesprek met verschillende sprekers die aanwezig waren tijdens het online congres van de NVFL.

Via verschillende kanalen te beluisteren

Vanuit het NVFL-bestuur nam Michelle Verseveld deel in deze podcast. Zij is naast bestuurslid ook oncologiefysiotherapeut en klinisch epidemioloog.

Verder nam Sjaak Burgers, longarts van het van Leeuwenhoek Ziekenhuis, die zich met name richt op longkanker, asbest kanker en nog een specifieke tumor vorm, deel aan de podcast. De 3e gastspreker was ergotherapeute Marieke Rinkema van Reade. Ze heeft als aandachtsgebied slaapproblematiek en vermoeidheidsklachten.

De nog openstaande belangrijke vraagstukken vanuit de kijkers van het online NVFL-congres zijn vanuit de NVFL door onder andere Michelle geselecteerd om voor te leggen aan de gastsprekers. De vraagstukken gaan over het gebruik van slaapmedicatie en wat de effecten daarvan zijn bij slaapproblematiek. Wordt de aanpassing/bijstelling van de inzet van slaapmedicatie voldoende gedaan in de alledaagse praktijk door de huisarts? En.. hoe wordt dit gedaan in een multidisciplinaire setting? Waar zou je als oncologiefysiotherapeut op moeten letten bij de patiënt met slaapproblemen en de inzet van slaapmedicatie. Dit en veel meer werd voorgelegd aan Marieke Rinkema.

Daarnaast worden ook de cruciale inhoudelijke én praktische vragen voorgelegd met betrekking tot de lezing over immunotherapie die is gegeven door Sjaak Burgers. Volgens hem doet Nederland goed mee in de top van de wereld in het kader van onderzoek naar immunotherapie. Waar zou je als oncologiefysiotherapeut op moeten letten in het kader van immunotherapie? Hoe zou dit vorm gegeven moeten worden en welke factoren spelen een rol voor de inzet van immunotherapie? Waarom slaat immunotherapie bij de ene patiënt wel aan en bij de andere niet?

Spotify

Apple podcasts

Google podcasts