02 februari 2021

Oproep aan fysiotherapeuten deelname COMPANION-project

Welke collega fysiotherapeut is bereid eenmalig deel te nemen aan een online interview (ca. 45 min) of groepsgesprek (ca. 90 min) ten aanzien van fysiotherapie bij chronische vermoeidheid en het betrekken van de partner bij de behandeling?

COMPANION-project

In het COMPANION-project worden twee bestaande (internet)behandelingen voor chronische vermoeidheid aangepast door de partner van de cliënt te betrekken bij de behandeling. Het gaat om een op mindfulness gebaseerde cognitieve gedragstherapie én om een fysiotherapeutische behandeling, waarbij mensen via een beweegmeter feedback krijgen op hun activiteitenpatroon.

Om goed te inventariseren wat de wensen en behoeften zijn voor een dergelijke behandeling met partner willen de onderzoekers allereerst (online) groepsgesprekken en interviews houden met patiënten, partners en behandelaren.  Dus ook fysiotherapeuten.
 Aanmelden kan zonder ervaring met het geven van internetbehandelingen en/of gebruik van een beweegmeter.

 Voor meer informatie over het onderzoek lees hier.

Interesse om deel te nemen of vragen: stuur een mail naar het onderzoeksteam Sophie van Dongen ([email protected]) of Rosalie van Woezik ([email protected]).