02 juli 2021

Beroepsprofiel Oedeem en Oncologie

De ALV van het KNGF op woensdag 9 juni jl stelde de herijkte beroepskolom en het beroepsprofiel Fysiotherapeut vast.

Deze vaststelling betekent dat ze starten met de implementatie van deze beide documenten.  

De definitieve documenten staan op de KNGF-site. Hierbij de links naar de betreffende pagina’s Beroepskolom en Beroepsprofiel. 

De beide documenten vormen ook de basis voor de hervorming van de overige beroepsprofielen. De beroepsinhoudelijke verenigingen trekken gezamenlijk op in de aanpassing van de overige beroepsprofielen. We starten na het zomerreces met deze hervorming.