03 juni 2021

LOPPSOZ – Voorzitter Joeri Gilissen aan het woord

Joeri nam onlangs afscheid als bestuurslid NVFL en zet zich nu namens de NVFL volop in voor LOPPSOZ. Graag brengt hij deze organisatie onder je aandacht, zeker ook omdat het invloed heeft op jouw werkgebied.

Joeri vertelt het volgende

‘De NVFL is één van de partijen die deelneemt aan het Landelijk Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologische Zorg (LOPPSOZ). Binnen het LOPPSOZ werken verschillende veldpartijen samen (onder andere NFK, NVPO, V&VN) om tijdige, (kosten)effectieve en toekomstbestendige paramedische en psychosociale oncologische zorg als integraal onderdeel van de oncologische keten te realiseren en borgen.

Vanuit het LOPPSOZ lopen dit jaar twee projecten waarbij de NVFL betrokken is.

  1. Netwerkvorming Oncologie: ook voor de gevolgen van kanker
    Gericht op het borgen van de kwaliteit van lokale en regionale paramedische en psychosociale oncologische netwerken. Het project startte eind 2020 en loopt tot het najaar 2021.
  2. Lobby vergoeding fysiotherapie bij oncologie
    Het wegnemen van financiële drempels voor het verkrijgen van paramedische en/of psychosociale zorg is één van de doelstellingen uit het Nationaal Actieplan Kanker & Leven.

LOPPSOZ startte in eerste instantie met aankaarten van de problematiek rondom de vergoedingen fysiotherapie. Deze lobby lag vanwege COVID-19 tijdelijk stil en is na de verkiezingen opnieuw opgepakt richting de nieuwe woordvoerders ‘zorg’ in de 2e kamer.

Hier vind je meer informatie over het LOPPSOZ en lees je over de vorderingen van het Nationaal Actieplan Kanker & Leven.’