03 juni 2021

Masterclass Kanker en Werk

Ieder jaar krijgen 40.000 werknemers de diagnose kanker. 'Werk' verdwijnt dan vaak naar de achtergrond. Dat is echt een gemiste kans, want op tijd de juiste aandacht geven aan het behoud van werk bij kanker loont enorm.

Werken is meedoen, meedenken, meetellen, ook bij kanker!

Oncologieprofessionals krijgen steeds vaker vragen over werk, verzuim en re-integratie. En de nieuwe richtlijn Oncologische Revalidatie verwacht dat professionals hun patiënten hierover adviseren. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want:
 

  • Hoe zit het met wet- en regelgeving?
  • Wat zijn de succesfactoren bij re-integratie na kanker?
  • Kan je doorwerken tijdens de behandelingen?
  • Hoe besteedt je aandacht aan de combinaties ‘werk & vermoeidheid’ of ‘werk & cognitieve problemen’?
  • Welke gouden adviezen geef je je patiënt?
  • En wat is eigenlijk de rol van jou als oncologieprofessional?


Ben je oncologieprofessional en wil je in korte tijd meer weten over Kanker en Werk? Volg dan deze masterclass.
Ragna van Hummel en Esther van Weele verzorgen deze dag. Ragna is directeur van Re-turn | Werkkracht bij kanker (www.re-turn.nl). Esther is trainer/eigenaar van Vestalia (www.vestalia.nl)

Voor meer informatie: Vestalia - bureau voor gespreksvoering en psychosociale oncologie