16 maart 2021

Maart is internationale Damkankermaand

De Maag-, Lever-, Darm-Stichting geeft extra aandacht aan de preventie van darmkanker en mensen die getroffen zijn door de ziekte.

Jaarlijks krijgen meer dan 15.000 patiënten en hun naasten met darmkanker te maken.

Ook ZonMW schenkt extra aandacht aan darmkanker en hebben verschillende soorten onderzoeken uitgelicht.

Hier lees je er meer over