05 november 2021

Knelpuntenenquête Palliatieve zorg voor mensen met Parkinson

Niet al onze leden zijn betrokken bij de zorg voor mensen met Parkinson. Toch vragen we aandacht voor de volgende knelpuntenanalyseverzameling, geïnitieerd voor het IKNL. Veel van onze collega’s hebben namelijk wel veel ervaring met de palliatieve zorg.

Parkinson is één van de meest voorkomende neurodegeneratieve aandoeningen. In 2019 waren in Nederland 52.900 mensen gediagnostiseerd met parkinsonisme, waarvan er 6100 dat jaar nieuw gediagnosticeerd werden (Volksgezondheid en zorg). Deze prevalentie is al jaren constant. In 2019 overleden 1919 mensen aan parkinsonisme. Symptomen waar mensen met parkinsonisme mee te maken krijgen zijn zowel motorisch (stijfheid, rigiditeit, tremor, problemen met lopen en balans) als niet-motorisch (cognitieve achteruitgang, angst- en stemmingsklachten, slaapproblemen). Vanwege deze symptomen zijn de palliatieve behandelingen zoals beschreven in de richtlijnen palliatieve zorg niet altijd mogelijk en zijn specifieke aanbevelingen noodzakelijk. 

De recent ontwikkelde richtlijn Ziekte van Parkinson (2020) beschrijft o.a. de zorg in de palliatieve fase. Deze adviezen zijn met name gericht op de tweede lijn. Zodoende is initiatief genomen om aanvullende modules te maken waar ook de eerste lijn mee kan werken. 

Ontwikkeling van richtlijnmodules
Om ontwikkeling van de richtlijnmodules zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk wordt zorgverleners gevraagd welke knelpunten zij in ervaren rondom de palliatieve zorg voor mensen met Parkinson. De belangrijkste knelpunten worden in de richtlijnmodules uitgewerkt.


Knelpuntenenquête 
Om de knelpunten te verzamelen vragen wij je deze knelpuntenenquête in te vullen. Op basis van literatuur inventariseerden we al enkele knelpunten. Met deze enquête vragen we je deze knelpunten te prioriteren. Daarnaast kun je andere knelpunten rondom palliatieve zorg voor mensen met Parkinson aangeven. 

De knelpuntenenquête is in te vullen tot uiterlijk 5 november 2021. Het invullen duurt maximaal 10 minuten. Het is mogelijk om de resultaten van de enquête in een factsheet te ontvangen.