18 januari 2022

Onderzoek: Enquête Toepasbaarheid meetinstrumenten

Oproep voor het invullen van een enquête voor een masterthesis.

'Beste eerstelijns oncologiefysiotherapeut,

Voor mijn masterthesis schrijf ik een systematische review naar de validiteit en toepasbaarheid van aerobe capaciteitstesten bij volwassen oncologiepatiënten, met als doel aanbevelingen te schrijven voor het selecteren van het meest geschikte meetinstrument bij deze doelgroep in de eerstelijns praktijk.

Om te verduidelijken welke factoren van toepasbaarheid het meest van belang zijn, heb ik inzichten nodig vanuit het werkveld en daarom is deze enquête opgesteld. Omdat ik enkel toepasbaarheid in de eerste lijn wil beschrijven, hoeft deze enquête niet ingevuld te worden door oncologiefysiotherapeuten in de tweede of derde lijn.
De enquête betreft maar één korte vraag, waardoor het invullen zeer weinig tijd kost!

Naar de enquête

Bij voorbaat dank ik u hartelijk voor het invullen van de enquête.'