04 februari 2022

Ontwikkelingen rondom de modulaire herziening richtlijn lymfoedeem

In juni 2021 startte de werkgroep met de herziening van de richtlijn lymfoedeem. De werkgroep bestaat uit leden van verschillende beroepsverenigingen uit eerste en tweede lijn, denk aan dermatologie, oncologie, plastisch chirurgie, ergotherapie, psychologie, diëtetiek, huidtherapie en natuurlijk de fysiotherapie.

Naast de beroepsverenigingen neemt ook een aantal patiëntenverenigingen deel aan de werkgroep zoals NLNet, stichting Olijf en borstkankervereniging Nederland ed.
Ze herzien de volgende modules: onder andere over pathofysiologie, risicofactoren en over interventies bij lymfoedeem zoals MLD, oefentherapie, compressie en chirurgie. Nadat de uitgangsvragen zijn goedgekeurd deden ze een systematische literatuursearch en beoordeelden zij de artikelen volgens de GRADE methodiek. Deze methode gebruik je om de kwaliteit van het wetenschappelijke bewijs en de sterkte van een aanbeveling te bepalen.

Momenteel schrijven de leden van de werkgroep de aanbevelingen en overwegingen. De werkgroep heeft als doel om de conceptrichtlijn in de herfst van 2022 voor commentaar aan te bieden.

Door Froukje Potijk