focusgroep-klein.png
31 maart 2022

Uitnodiging voor deelname aan focusgroepen

'Hoe draagt digitale zorg bij aan het verbeteren van de zorg voor darmkankerpatiënten?'

Digitale zorg neemt een steeds prominentere plaats in binnen de gezondheidszorg. Om digitale zorg beter te benutten, zijn de ervaringen en inzichten van professionals werkzaam binnen zorginstellingen essentieel. Voor de E-healthmonitor gaan het RIVM, LUMC (NeLL) en Nivel graag in gesprek met online-focusgroepen bestaande uit zorgverleners in de darmkankerzorg. Ze houden de online-sessie in mei en juni en deze duurt 1,5 uur. Voorafgaand aan de focusgroepsessie vragen ze je een korte vragenlijst in te vullen (duur: 5 minuten). Deelname levert je een online cadeaubon van 40 euro op.

Je kunt je hier aanmelden

Alle gegevens die worden verzameld worden anoniem verwerkt en alleen gebruikt ten behoeve van dit onderzoek.
Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze oproep, mail dan naar
[email protected].