wtza.png
12 mei 2022

Heb je je al verdiept in de nieuwe ‘Wet toetreding zorgaanbieders'? (Wtza)

Sinds januari 2022 moeten zorgaanbieders voldoen aan deze nieuwe wet.

Samengevat geeft dit de volgende verplichtingen:

  • Een meldplicht
  • Een vergunningsplicht vanaf 11 zorgverleners
  • Jaarverantwoording
  • Regels voor intern toezicht vanaf 26 zorgverleners
  • Regels voor een transparante financiële bedrijfsvoering

Zorg dat je je goed inleest en niet voor verrassingen komt te staan.

Meer informatie vind je hier en hier.