taksforce-csc.png
14 juni 2022

Tasforce Cancer Survivorship Care

In het project ‘netwerkvorming Oncologie’, ook voor de gevolgen van kanker, werkte IKNL aan een professionaliseringsslag in de netwerkzorg.

Er is aandacht voor onder meer borging van kwaliteit, financiële bestendigheid en landelijke dekking en zichtbaarheid van oncologiezorgnetwerken.

Dit project is gesubsidieerd door ZonMw. IKNL trad op namens het het Landelijk Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologische Zorg (LOPPSOZ) en in samenwerking met o.a. de Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), oncologiezorgnetwerken en Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en).

Lees meer over dit project