nvfl-logo-knip.jpg
20 september 2022

Belangrijk bericht aan onze leden

De afgelopen weken hebben er gesprekken plaatsgevonden met zorgverzekeraars over het gebruik van indicatiecode 1500.

Hierin zijn ons vragen gesteld over de grote verscheidenheid diagnosecodes, waarbij indicatie 1500 wordt toegepast. Hier zijn we van geschrokken. Van zeer uiteenlopende aandoeningen liggen er cijfers op tafel waarbij indicatie 1500 wordt gebruikt en waarbij dit niet als noodzakelijk wordt ingeschat. 


Een mogelijke consequentie van het misbruik is het bevriezen van de tarieven binnen indicatie 1500. De afgevaardigden vanuit het bestuur hebben de gesprekken in goede banen kunnen leiden om toe te lichten waarom indicatiecode 1500 noodzakelijk is en dat dit een ongewenste tegenreactie is. De zorgverzekeraars onderzoeken binnen verschillende praktijken naar het gebruik van deze indicatiecode en het bestuur is hoopvol dat er daarna antwoorden zijn waarom de indicatiecode op deze wijze wordt toegepast. Dit najaar vinden er opnieuw gesprekken plaats om de uitkomsten te bespreken. 


Het bestuur doet een dringende oproep om het veelvuldige gebruik van indicatie 1500 te beperken tot de aandoeningen waarvoor de oedeemfysiotherapeut is opgeleid en deze expertise is gewenst. Zoals eerder omschreven worden de betrokken partijen gevraagd hun toelichting te geven op de keuze van de indicatiecode. Laten we voorkomen dat verder misbruik aan het licht komt en met elkaar werken aan een goede vertrouwensband met elkaar én met de zorgverzekeraars van Nederland. 
 
Namens het NVFL-bestuur