nvfl-logo-knip.jpg
20 september 2022

Nieuws vanuit het bestuur

Symposium & ALV 19 november 2022

Kijkend naar het komende najaar komt ook onze jaarlijkse ALV in combinatie met het symposium er weer aan. Tijdens de ALV nemen we graag onze leden mee in de huidige ontwikkelingen, maar ook de plannen voor 2023 en staan we stil bij 2021. We nodigen altijd de leden uit om met ons mee te denken en staan open voor input en goede ideeën. Noteer dus in je agenda voor een gecombineerde ALV op een interessante locatie.

Aansluitend aan de ALV vindt het symposium plaats met het thema ‘Alles over lip- en lymfoedeem'.

Het programma begint met een presentatie door Robert Damstra over diagnostiek van lip- en lymfoedeem en de nieuwe inzichten die er zijn binnen de diagnostiek. Dit wordt gevolgd door een presentatie door Ad Hendrickx over de huidige en toekomstige positionering van de oedeemfysiotherapeut in het veranderende zorgklimaat. Tom Zee neemt ons tijdens de derde presentatie mee in het klinisch redeneren als oedeemfysiotherapeut, in zowel de theoretische achtergrond als in het bewust kunnen toepassen van dit redenatieproces. Samen met José Smeenge gaan we in op beweeginterventies bij lip- en lymfoedeem, waar in de praktijk meteen mee gewerkt kan worden. Het belooft een goed gevuld programma te zijn met de nieuwste wetenschappelijke inzichten én het vertalen naar de praktijk.

Accreditatie is aangevraagd voor de registers oedeem en oncologie. Uiteraard is deelname aan het symposium exclusief en gratis voor NVFL-leden. Zien we je 19 november?  

Aanmelden kan later, hierover wordt je per e-mail geïnformeerd.