03 maart 2023

Indicatiecode 1500

In de achterliggende weken zijn er vanuit onze leden meerdere keren vragen gekomen over het gebruik van indicatiecode 1500.

Tijdens de regiobijeenkomsten over de richtlijn oncologie is het gebruik van de indicatiecode 1500 besproken.
Eerder was er bij sommige praktijken bekend dat 1500 niet meer direct gekoppeld was aan diagnosecode xx46, maar dat deze ook in combinatie met andere diagnosecodes te gebruiken is.

Zorgverzekeraars zijn met kritische vragen naar de vereniging toegekomen waarom de code 1500 bij een grote verscheidenheid aan diagnosecodes is ingezet. Helaas is niet voor al deze combinaties een vakinhoudelijke verklaring te geven en de zorgverzekeraars hebben intussen met de betreffende praktijken contact gehad om in gesprek te gaan over het inzetten van de code.

Tijdens de regiobijeenkomst is namens het bestuur opgeroepen tot het zorgvuldig gebruiken van code 1500. Laten we dit als beroepsgroep beperken tot de patiënten waarbij diagnosecode xx46 wordt ingezet. Hiervoor hebben we tenslotte de aangepaste tijdsduur en hiermee het aangepaste tarief nodig.