31 maart 2023

Patiënten onderzoek functionele impact van genitaal lymfoedeem bij vrouwen

Vanuit de Research Associate bij de Onderzoekseenheid Lymfologie van de Vrije Universiteit Brussel is er een studie opgezet onder leiding van professor J.P. Belgrado over de functionele impact van genitaal lymfoedeem bij vrouwen.

Wil jij  verder helpen in dit onderzoek? Dat kan door je patiënten, die je hebt geïdentificeerd uit te nodigen de vragenlijst in te vullen.

Het gaat uiteraard om een anonieme deelname. Neem bij het uitnodigen van deelnemers de volgende inclusiecriteria mee. Een deelnemer behoort tot één van deze vier onderzoeksgroepen:

Groep 1: Vrouwen, die genitaal lymfoedeem ontwikkelden na kankerbehandeling

Groep 2: Vrouwen, die genitale kanker hadden maar geen lymfoedeem ontwikkelden

Groep 3: Vrouwen, die geen kanker hadden, maar wel getroffen zijn door lymfoedeem

Groep 4: Gezonde postmenopauzale vrouwen
 

Alvast bedankt voor de tijd en energie, die je aan dit verzoek besteed.

Vragen of aanvullende informatie?
Neem contact op met [email protected] of [email protected]