postdoc-call-september.jpg
09 mei 2023

Postdoc-call Fysiotherapie voor early career researchers

Het Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) van het KNGF opent op 1 april 2023 een postdoc-call voor early career researchers.

Je kunt een aanvraag voor onderzoeksubsidie doen als je bent opgeleid tot fysiotherapeut en ‘early career researcher’ bent. Dat betekent dat je een promovendus bent waarvan het manuscript is goedgekeurd door de leescommissie vóór de deadline van deze onderzoekscall, of een onderzoeker die maximaal drie jaar geleden is gepromoveerd. 
Budget voor drie voorstellen, één gericht op Oncologie
Er is een totaalbudget van € 290.000,- beschikbaar, waarmee drie voorstellen gefinancierd worden.

Het WCF stimuleert, initieert en financiert, in opdracht van het KNGF, wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op het invullen van de meest urgente kennishiaten voor de fysiotherapie. Deze kennishiaten zijn geformuleerd als onderzoeksvragen in de Onderzoeksagenda Fysiotherapie ‘Kennis van Waarde’.

Eén van de gesubsidieerde projecten in deze call zal specifiek gericht zijn op het expertisegebied Oncologie. Voor die subsidie werkt het KNGF/WCF samen met de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie en Oncologie (NVFL) en het Nationaal Fonds tegen Kanker (NFtK).

Planning
De uiterste datum voor inleveren van het onderzoeksvoorstel is 8 juni 2023 12.00 uur.
Alle belangrijke data op een rij:

Meer informatie
Voor vragen over deze postdoc-call kun kun je contact opnemen per e-mail met Pieteke van Weperen MSc. via [email protected].