11th-international-lymphoedema-framework.jpg
10 juli 2023

Terugblik | International Lymphoedema Framework Conference – Stronger together!

Van 13 juni t/m 15 juni vond in Nottingham (GB) de 11de International Lymphoedema Framework Conferentie (ILF) plaats samen met de Lipoedema Association (ILA) en de Welsh Framework. Sylvia Boonman (redactie O2) en Geert Strik (penningmeester) waren namens NVFL aanwezig om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.

In de plenaire sessie was veel aandacht voor wondroos. Duidelijkheid over waarbij wondroos voorkomt in Groot-Brittannië en Wales, de differentiaaldiagnoses, de verschillende antibiotica als behandeling, de enorm hoge kosten voor de gezondheidszorg en grote gevolgen voor de kwaliteit van leven voor de patiënt.
Na de plenaire sessie volgden verschillende presentaties.

Enkele hoogtepunten waren: 

 1. De verhelderende presentatie van Karen Morgan over ‘heart failure and lymphoedema’. ‘Dat kleine beetje oedeem in de benen doet er wel degelijk toe!’
 2. Alphons Taghian legde ons de conclusie van zijn onderzoek uit: injecties, bloeddrukmetingen en vliegen verhoogt het risico op lymfoedeem in de bovenste extremiteit na borstkanker niet.
 3. Het onderzoek van Nele de Voogd over de ‘Evidence of MLD’.
  Hieruit blijkt, dat er geen significant verschil is in uitkomstmaten van o.a. omvang, incidentie van infecties en gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven tussen de Fluorscopy-guided MLD, de traditionele MLD en de controlegroep. Een combinatie van musculaire technieken werd toegepast op nek, schouder en arm. Alle patiëntgroepen zijn tevreden over de verkregen zorg. Dit vraagt om een nieuwe onderzoeksvraag. 
 4. Woensdag waren er diverse presentaties over obesitas, lymfoedeem en lipoedeem en hoe ze elkaar beïnvloeden.Er kwam sterk naar voren, dat de wens er is om lipoedeem in het vervolg lipoedema syndrome of lipalgia syndrome te noemen. Dit om verwarring met (lymf)oedeem te voorkomen. Vaak is er helemaal geen sprake van oedeem.
 5. Presentaties over onderzoeken in het mircobioom van de darmen, veerkracht van de mens, mogelijkheden voor nieuwe medicatie bij obesitas en de invloed van sociale media op ons zelfbeeld.
 6.  Robert Damstra en Ad Hendrickx vertelden over lipoedeem en leefstijl, gewichtsmanagement en beweging. 
 7. Vragenlijsten werden besproken, zoals:
 • Breast LYMQOL
  Vragenlijst over levenskwaliteit bij borstkanker gerelateerd oedeem.
 • De ICC Compression Questionnaire
  Vragenlijst met o.a. items over draagcomfort en aan- en uittrekken van compressie materiaal.
 • LYMPHOQOL
  Twee varianten: de ene vragenlijst is gericht is op de kwaliteit van leven van kinderen tussen de vijf en twaalf en de andere is voor adolescenten.  

De pauzes boden de kans voor het bewonderen van nieuwe producten bij de sponsoren van het congres. Ook waren er diverse skills zones om kennis op te doen over o.a. coban zwachtelen van de thorax en genitale zone en het manueel behandelen van deze zones.

Het waren leuke, leerzame dagen! 

Sylvia Boonman