antoni-van-leeuwenhoek-2.jpg
10 juli 2023

Terugblik | AVL Symposium Oncologie in Perspectief

'Visie op de toekomst van de oncologie' op 9 juni jl.

Wat is de visie op de toekomst van de oncologie? Afgelopen 10 jaar steeg de vijfjaarsoverleving voor patiënten met kanker met 8%. Echter, de kosten aan dure geneesmiddelen vertienvoudigden in diezelfde periode naar bijna 3 miljard euro per jaar. 

Het 28e Antoni van Leeuwenhoek-symposium voor verpleegkundigen en paramedici in de Meervaart in Amsterdam richtte zich daarom op welke (na-)zorg op welk moment gezondheidswinst oplevert, voor welke patiënt en de maatschappij. Het programma bestond uit twee plenaire sessies en vier keuzesessies. De volgende thema’s kwamen aan bod: seksuologie, geriatrie, chirurgische mogelijkheden, voeding, fysieke activiteit, radiologische mogelijkheden, post-operatieve zorg, kwaliteit van leven, zorgkosten en nieuwe ontwikkelingen in de oncologie. 

De sessies boden voldoende stof tot nadenken. Zoals in het kiezen van het juiste moment van (na)zorg bij de juiste patiënt. Het ultieme doel is behoud van levenskwaliteit zonder exponentiele stijging van de kosten.

Anita Betten