gezond-leven-met-kanker-4.jpg
10 juli 2023

Uitnodiging deelname Onderzoek Ondergewicht bij kanker

Het Platform Gezond Leven met Kanker heeft een serie zoomsessies over ondergewicht bij kanker georganiseerd.

Zo deelde collega oncologie-fysiotherapeut Antoinette Straver haar praktijkervaringen in de zoomsessie over Bewegen in relatie tot ondergewicht bij kanker.  
Uit deze sessies kwam de volgende conclusie: er zijn veel vragen over ondergewicht bij kanker. Er ontbreekt nog veel kennis.  
De wens was het geven van aandacht aan dit probleem en te inventariseren wat er eigenlijk allemaal al bekend is over ondergewicht bij kanker. Het Onderzoeksteam Gezond Leven van de MMV kreeg een startsubsidie voor het opzetten van een onderzoek naar Ondergewicht bij kanker. 

Het doel van het onderzoek is geven van aandacht aan en het verzamelen van kennis over ondergewicht bij kanker. Zo kunnen daaruit heldere vragen gedistilleerd worden voor verder onderzoek.  
Dit doen we via een vragenlijst en een literatuurstudie.  


Stap 1 in dit onderzoek is een vragenlijst die we aan zorgprofessionals en ‘patiënten’ sturen. Er zijn veel disciplines, die te maken hebben met ondergewicht bij kanker. We kennis en ervaring breed verzamelen, vanuit zoveel mogelijk verschillende invalshoeken.  
Jouw ervaring met en kennis van ondergewicht bij kanker vanuit jouw praktijk zijn van grote waarde voor het onderzoek! We nodigen je van harte uit deze vragenlijst in te vullen.

Alvast veel dank voor jouw bijdrage. We koppelen de uitkomsten van de vragenlijst terug naar de NVFL!  

Onderzoeksteam Gezond Leven met Kanker 
www.gezondlevenmetkanker.nl