Congres Kanker en Werk

Datum:25 september 2019
Locatie:
Nieuwegein
Jaarlijks krijgen circa 45.000 mensen in de werkende leeftijd de diagnose kanker. Het is nog niet altijd vanzelfsprekend dat mensen die kanker krijgen, kunnen blijven werken: een kwart van de mensen die kanker krijgt en werkt, verliest zijn baan. Aandacht voor werk tijdens het ziekteproces is dus belangrijk.  Tijdens het congres wordt ingegaan op de richtlijn Kanker en Werk, welke een leidraad vormt voor een betere begeleiding van werkenden met kanker. 

-------------------------------------

Trefwoorden: