Geslaagde ALV en symposium

30 nov 2018
Als bestuur van de NVFL kijken we terug op een geslaagde Algemene Ledenvergadering (ALV). Op 17 november zijn in totaal meer dan 100 collega’s naar de Hogeschool Utrecht afgereisd om aanwezig te zijn op de ALV en/of het symposium.

ALV

In de ochtend was er veel betrokkenheid van de leden met betrekking tot de jaarplannen voor 2019. Zorgen werden geuit over de macht van zorgverzekeraars en de onduidelijkheid ten aanzien van indicaties en diagnosecodes. Belangrijke punten die ook in het jaarplan voor 2019  zijn benoemd.

Na de afsluiting van het jaar 2017 en de goedkeuring van de beleidsvoornemens voor 2019 was het tijd om afscheid te nemen van Willemijn Hugenholtz. Na zich 8 jaar ingezet te hebben voor de NVFL is het tijd voor iets anders. Willemijn heeft met passie gestreden voor de belangen van de oncologie- en oedeemfysiotherapeuten,  prachtige congressen georganiseerd en het huishoudboekje van de vereniging zeer netjes gehouden.  Willemijn heeft een mooi bronzen beeld ‘Trots’ ontvangen van de vereniging en is tijdens de ALV bedankt door de aanwezigen. De taak van secretaris wordt vanaf heden ingevuld door bestuurslid Martina Daelmans, en de functie van penningmeester door Natasha Plate die op de ALV benoemd is als bestuurslid. 

Symposium

Daarna was het tijd voor de lunch en de mogelijkheid om de aanwezige stands te bezoeken en bij te praten met collega’s.  Na de lunch gingen we van start met het symposium waar vier sprekers ons verder informeerde over de ontwikkelingen binnen de zorg aan de oncologische patiënt en nieuwe chirurgische behandeltechnieken.

Het bestuur van de NVFL bedankt allereerst de Hogeschool Utrecht voor het mogelijk maken van de dag, het meehelpen organiseren en het beschikbaar stellen van de locatie.  Daarnaast willen we iedereen bedanken voor hun aanwezigheid en bijdrage. We gaan met veel energie in ieder geval 2019 in!

Namens het bestuur NVFL,

Joeri Gilissen

Trefwoorden: