Rapport Kanker in Beeld: zeldzame kanker

17 apr 2018
Recentelijk ontvingen we van het IKNL het Rapport Kanker in Beeld: zeldzame kanker.

Nijpende situatie

Gezamenlijk vormen de zeldzame kankersoorten zo'n 20% van alle patienten met kaner . De overleving van deze groep is veel lager dan andere patienten met kanker, aldus blijkend uit gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie. In het rapport worden ook 10 belangrijke aanbevelingen geformuleerd om de situatie voor de patienten met zeldzame kanker te verbeteren. Via de website van IKNL is het rapport in te zien en te downloaden.

Trefwoorden: