Vragenlijst Kennishiaten

12 apr 2018
Wij benaderen u namens de Taskforce Cancer Survivorship. De Taskforce Cancer Survivorship is een samenwerkingsverband, waarin professionals, onderzoekers en patiëntenorganisaties hun krachten en expertise bundelen, om passende zorg voor cancer survivors mogelijk te maken. De Taskforce definieert een cancer survivor conform de NCCN als een mens ‘living with, through, and beyond cancer diagnosis’. De Taskforce is begin 2017 gestart en één van de eerste actiepunten is het vaststellen van een nationale agenda voor onderzoek en verbeteracties voor goede en toegankelijke zorg voor cancer survivors, onder andere voor het agenderen van het onderwerp cancer survivorship bij subsidieverstrekkers, beleidsmakers en politici. Wij vragen u als zorgprofessional om uw bijdrage aan de nationale agendasetting door een vragenlijst over de hiaten in kennis in te vullen

Doet u mee met de vragenlijst?!

De vragenlijst is samengesteld op basis van systematisch geïnventariseerde kennishiaten uit (inter)nationale richtlijnen op het gebied van cancer survivorship. In de vragenlijst kunt u aangeven welke kennishiaten u het belangrijkste acht. Deze zijn opgedeeld in vier deelthema’s: organisatie van zorg, late (medische) effecten, fysieke en psychosociale effecten en kanker en werk. Naast de prioritering, kunt u tevens voor u belangrijke kennishiaten benoemen, die u in de vragenlijst niet bent tegengekomen.

Op basis van deze inventarisatie onder zorgprofessionals en een eerder uitgezette vragenlijst onder patiënten door de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) prioriteert de Taskforce Cancer Survivorship de kennishiaten voor de nationale agenda.

U kunt de vragenlijst invullen tot 1 mei 2018. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten (https://nl.surveymonkey.com/r/MGPZ65Z ).

Trefwoorden: