Declaratiecodes oedeembehandeling VGZ

27 feb 2018
Afgelopen weken heeft er wederom overleg plaatsgevonden met VGZ o.a. over het voor ons nieuwe beleid (sinds januari van dit jaar) ten aanzien van het declareren op indicatiecode xx46. VGZ meldt dat alleen geregistreerde en dus gekwalificeerde oedeemfysiotherapeuten vanaf 1-1-2018 oedeemindicaties op code xx46 mogen declareren. Niet-geregistreerde (oedeem)fysiotherapeuten zullen een afwijzing op deze declaratie krijgen.

Vervolg machtigingen

Wat helaas blijft zijn de problemen omtrent machtigingsprocedure voor de vervolgaanvragen van de chronische behandeling van oedeem patiënten. Hiervoor zullen nog een flink aantal stappen gezet moeten worden. VGZ heeft aangegeven de machtigingsprocedure te willen automatiseren, waarbij je via een soort beslisboom al eerder in de procedure weet of deze voor VGZ rechtmatig is of niet. VGZ is de enige zorgverzekeraar waarbij zich dit soort problemen voordoen.

Onze inzet

De NVFL blijft zich inzetten voor:

  • mindere administratieve lasten voor de oedeemfysiotherapeut
  • een duidelijke reden van afwijzing bij het niet verlenen van een machtiging
  • en goede communicatie over het machtigingsproces

Gezien de investering in tijd die de VGZ van ons vraagt voor een machtigingsprocedure, lijkt ons dat niet te veel gevraagd….

Trefwoorden: