Samenwerking NVFL en OncoNet

10 jan 2019
Oproep aan oncologienetwerken om zich te melden bij de NVFL!

Samenwerking

NVFL en OncoNet zijn al langer in gesprek over een intensievere samenwerking. Beide besturen hebben nu besloten het ‘samengaan’ per 1 januari 2020 te willen realiseren. In de nieuwsbrief van OncoNet (die u wellicht ook heeft ontvangen) stond het volgende:

Voor patiënten en verwijzers is het verwarrend dat er zoveel verschillende loketten zijn waar ‘goede’ zorg gevonden kan worden. Het is de intentie van de NVFL en Onconet om te komen tot één zorgzoeker, waar wel de verschillende ‘eigenheden’ zoals oedeem, oncologie en Onconet naar voren komen. Dit gaat een aantal consequenties hebben die we in het voorjaar van 2019 uit gaan werken, met de bedoeling deze in te voeren vanaf 2020.

We zullen de leden van de NVFL gedurende het jaar op de hoogte houden van de gesprekken, vorderingen en mogelijke consequenties van deze samenwerking en hen meenemen in de besluitvorming hieromtrent.

Oproep aan oncologienetwerken zich te melden

Zorg wordt steeds vaker aangeboden binnen een netwerk van met elkaar samenwerkende zorgverleners. Bekende landelijke netwerken zijn Claudicationet en Parkinsonnet. Binnen de oncologische zorg bestaan er veel verschillende regionale netwerken rondom een ziekenhuis, in een stad of een hele provincie. Mono- en multidisciplinaire netwerken die zich richten op verwijsstromen, kennisdeling, samenwerking of palliatieve zorg rondom de oncologische patiënt

Met de inzet op regionalisering van de zorg vanuit de overheid wordt naar verwachting het belang van deze netwerken alleen maar groter.

De NVFL gaat graag in gesprek met vertegenwoordigers van deze (oncologie)netwerken om te bekijken of er gezamenlijke belangen zijn uit te wisselen wat zowel op regionaal als landelijk niveau speelt. Een groot aantal netwerken hebben we in het vizier en hebben we contact mee.

Heeft u het idee dat uw netwerk nog niet bekend (genoeg) is bij de NVFL en wilt u ervaringen uitwisselen en kennis delen op deze bijeenkomst. Stuur een mail met uw contactgegeven naar info@nvfl.nl. In januari/febrauri zullen de opgegeven contactpersonen worden benaderd voor een bijeenkomst.

Trefwoorden: