Promotie Janine Hidding

8 jan 2019
Op 18 december 2018 is Janine Hidding gepromoveerd op het proefschrift ‘Arm and shoulder function in breast cancer, impact of medical treatment’ aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Belang onderbouwing

Haar promotors waren prof.dr. M.W.G. Nijhuis- van der Sanden en prof.dr.H.W.M. Laarhoven. Co-promotors waren prof.dr. P.J. van der Wees en dr. C.H.G. Beurskens.

Het onderwerp van het proefschrift staat dicht bij de dagelijkse praktijk van oedeem-en oncologiefysiotherapeuten. In afzonderlijke hoofdstukken worden onderzoeken beschreven over de gevolgen van de borstkankerbehandelingen, ICF coderingen, meetinstrumenten en een zelfmanagement meetmethode van de arm.

Janine is na haar bestuursperiode voor de NVFL in 2011 begonnen aan haar promotietraject. Zij deed dit naast haar werk in de praktijk en als docent voor Avans+. Een geweldige prestatie en een belangrijke bijdrage aan de wetenschappelijke onderbouwing voor fysiotherapie bij borstkankerpatiënten.

Trefwoorden: