Promotie: “Measuring and understanding the effects of physical activity on physical fitness, fatigue and quality of life in patients with cancer”.

30 jan 2019
De overlevingskansen van kanker zijn aanzienlijk toegenomen als gevolg van een vroege diagnose en verbeterde behandeling

Trainingsprogramma veelbelovend

Helaas hebben veel patiënten na de behandeling van kanker last van neveneffecten zoals vermoeidheid. Deze vermoeidheidsklachten kunnen tot jaren na de behandeling aanwezig zijn. Vermoeidheid kan leiden tot een afname van fysieke activiteit, en daarmee tot een afname van de fysieke fitheid en kwaliteit van leven. Fysieke trainingsprogramma’s zijn een veelbelovende interventie om de vermoeidheid te verminderen en de fysieke fitheid en kwaliteit van leven te verbeteren. Mijn proefschrift beschrijft de effecten van een fysiek trainingsprogramma tijdens of na de behandeling van kanker op de fysieke fitheid, kwaliteit van leven en vermoeidheid. Daarnaast wordt beschreven voor wie, wanneer en hoe een trainingsprogramma het meest effectief is.

Onderzoek

Om meer inzicht te krijgen in hoe training kan bijdragen tot een verbetering van de kwaliteit van leven zijn patiënten gevraagd om hun ervaringen te delen. Deze ervaringen kunnen mogelijk helpen om de trainingsprogramma’s verder te optimaliseren. In mijn proefschrift beschrijf ik de fysieke activiteit en het zitgedrag van patiënten na de behandeling van kanker en worden demografische en klinische kenmerken van patiënten die het risico lopen op een inactieve leefstijl beschreven. Deze informatie kan helpen om patiënten te identificeren die mogelijk veel voordeel hebben van een fysiek trainingsprogramma. Uit mijn onderzoek blijkt dat patiënten na afloop van de behandeling van kanker vaak een lage fysieke fitheid hebben. Bij het opstellen van een trainingsprogramma moet daarom rekening worden gehouden met de individuele fitheid van de patiënt omdat activiteiten die in de gezonde populatie als matig intensief worden beschouwd, relatief op een hoge intensiteit kunnen zijn voor patiënten na de behandeling van kanker.

Wie?

Maike Swegers promoveert binnenkort op dit onderwerp aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Meer inhoudelijke informatie via m.sweegers@vumc.nl.  

Trefwoorden: