Meer aandacht voor fysiotherapie in herziene richtlijn Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase

4 jun 2019
De herziene multidisciplinaire richtlijn Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase is gereed. Op initiatief van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft een multidisciplinaire werkgroep gewerkt aan deze richtlijn. Michelle Verseveld, oncologie- en oedeemfysiotherapeut, heeft hieraan deelgenomen namens het KNGF en de NVFL.

Aanbevelingen over begeleiding en behandeling

Vermoeidheid is één van de meest voorkomende symptomen bij patiënten met kanker; gemiddeld heeft 74% van de patiënten vermoeidheidsklachten. Vermoeidheid heeft de grootste invloed op de kwaliteit van leven en wordt vaak onderschat.

De richtlijn geeft aanbevelingen over begeleiding en behandeling van patiënten (>18 jaar) met kanker tijdens de verschillende stadia van de palliatieve fase. Het belang van interdisciplinaire zorg en samenwerking staat centraal. De richtlijn beveelt de zorgprofessional aan om bij vragen over bewegen en conditieverlies de mogelijkheid voor fysiotherapie met de patiënt te bespreken. Aanbevolen wordt een verwijzing naar fysiotherapie te overwegen bij patiënten met vermoeidheid en functionele beperking bij inspanning in de vroege periode van ziektegerichte palliatie. De Verwijsgids Kanker kan gebruikt worden om zorgprofessionals met specifieke kennis, expertise en vaardigheden te vinden, zoals de (oncologie)fysiotherapeut.

Lees meer over deze richtlijn op het KNGF kennisplatform en Pallialine.

Trefwoorden: