Hulp van de fysiotherapeuten na kanker helpt!

24 jul 2019
Uit een recentelijk gehouden onderzoek onder (ex-)kankerpatiënten in opdracht van KWF Kankerbestrijding, blijkt dat de hulp van de fysiotherapeut bijdraagt aan het beter kunnen omgaan met diverse psychosociale klachten. De NVFL ziet dit als een mooie erkenning van ons vakgebied vanuit het perspectief van de patiënt.

'Praat erover'

86% van de (ex)kankerpatiënten hebben klachten. De meest voorkomende klachten zijn angstige- en depressieve gevoelens (emoties), vermoeidheid en relatieproblemen. Met de publiekscampagne ‘Kanker doet meer met je dan je denkt’ wil KWF Kankerbestrijding meer begrip kweken voor de impact die kanker heeft op iemands leven. De kernboodschap is: “Praat erover.” Theo Ruitenbeek en Martijn Stuiver hebben meegewerkt aan deze campagne. KWF heeft onderzoeksbureau Kantar in het najaar van 2018 opdracht gegeven te onderzoeken hoe (ex)patiënten omgaan met deze klachten. Het merendeel van de respondenten die hulp vraagt aan de fysiotherapeut geeft aan dat deze hulp helpt.

Uit een representatieve steekproef (n=1640) blijkt dat de groep volwassenen met kanker plús de meest voorkomende klachten, voor een deel hulp vraagt aan zorgprofessionals, en daarvan vraagt een deel hulp aan de fysiotherapeut. De respondenten hebben op een 4 puntschaal (ja/ een beetje/ nee/ weet nog niet) aangeven of na de gevraagde hulp de klachten zijn verminderd of dat men er beter mee kon omgaan. 

Geconcludeerd wordt dat:

10%  van de respondenten met emotionele klachten hulp zoekt bij de fysiotherapeut. Daarvan geeft 86% aan dat na deze hulp de klachten zijn verminderd of dat men er beter mee kon omgaan (antwoord “ja” of “een beetje”). 

15% van de respondenten gaat met klachten van vermoeidheid naar de fysiotherapeut. Daarvan geeft 75% aan dat deze hulp heeft geholpen (antwoord “ja” of “een beetje”). 

Kortom: De fysiotherapeut helpt mensen met kanker die last hebben van de meest voorkomende klachten.

Trefwoorden: