Aanpassing beleid Zilveren Kruis in de vergoeding fysiotherapie en kanker

19 dec 2019
De afgelopen jaren is bij de NVFL vaker de vraag binnen gekomen waarom fysiotherapie aan de oncologische patiënt vanuit de basis plus module van Zilveren Kruis wel wordt vergoed bij een algemeen fysiotherapeut werkzaam in een pluspraktijk, maar niet bij een geregistreerd oncologiefysiotherapeut niet werkzaam in een pluspraktijk.

Vanaf 1-1-2020

De werkwijze van vergoeden door Zilveren Kruis hebben we meerdere malen onder de aandacht gebracht tijdens contacten met vertegenwoordigers. Het heeft meer dan 2 jaar geduurd, maar binnen Zilveren Kruis zijn ze nu dan toch tot het inzicht gekomen dat dit niet in het belang van de patiënt is.

Vanaf 1-1-2020 worden door Zilveren Kruis alle fysiotherapeutische behandelingen aan mensen die kanker hebben of hebben gehad voor 100% vergoed indien de verzekerde een Basis Plus Module of een andere aanvullende zorgverzekering (en heeft. De vergoeding geldt alleen bij een gecontracteerde fysiotherapeut.

In een nieuwsbrief van de zorgverzekeraar is of wordt hier aandacht aan besteed. Voor nu kunt u hier meer informatie vinden op de website van Zilveren Kruis.

Trefwoorden: