Vacture voor de commissie Wetenschap Oedeem en Oncologie

17 jan 2020
Wij zijn per direct opzoek naar leden die in deze commissie een rol willen vervullen!

Een enthousiaste oedeem- en/of oncologiefysiotherapeut met affiniteit met de wetenschap!

Binnen de NVFL zijn er verschillende commissies actief, één van deze is de commissie Wetenschap Oedeem en Oncologie.

De WOO ondersteunt het NVFL bestuur en de leden met de vertaling van de wetenschap naar de praktijk en de onderbouwing van de oncologie- en oedeemfysiotherapie. De WOO houdt zich bezig met een breed scala aan activiteiten, onderwerpen en projecten.

Als commissielid houd je afwisselend met één van de projecten bezig passend binnen je interesse en competenties:

  • Literatuur, richtlijnen en standaarden betreffende oncologie- en oedeemfysiotherapie voor de leden bekend en beschikbaar maken.
  • Ontwikkeling en herziening van beroepsprofielen oncologie- en oedeemfysiotherapie.
  • Deelnemen aan multidisciplinaire werkgroepen en advisering van andere disciplines met betrekking tot richtlijnen en standaarden.
  • Samenwerking met onderwijs- en onderzoeksinstituten en signaleren van knelpunten tussen onderwijs en werkveld.
  • Samenwerking met KNGF in wetenschapsprogramma’s.
  • Samenwerking met het NPi in ontwikkelen van tools voor de leden
  • In samenwerking met de PR commissie, congres en regiocommissie wordt in praktische zin uitvoering gegeven aan projecten, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van de informatie en evidence op de website, publicaties, congresinhoud, implementatieprojecten en de invulling en onderwerpen voor regioavonden.
  • Onderbouwing ter ondersteuning van sociaal economische belangen.

Met de WOO vergaderen we 3-4 keer per jaar, 2 uur. Verder is de tijdsinvestering afhankelijk van de verschillende projecten. 

Heb je interesse om bij te dragen aan onze vereniging en de onderbouwing van de oncologie- en oedeemfysiotherapie?  

Solliciteer dan voor de functie van commissielid van de WOO (wetenschap oncologie en oedeem) en stuur je CV en motivatiebrief naar woo@nvfl.nl.

Trefwoorden: