Bundelen van kennis in verschillende landen

6 mrt 2020
Caroline Speksnijder en Theo Ruitenbeek hebben zitting in het bestuur van de IPT-HOPE.

Kennis en onderzoek bundelen

De IPT-HOPE is een subgroep van de WCPT waar we als NVFL bij aangesloten zijn.

Het doel van de IPT-HOPE is om de aanwezige kennis (en onderzoek) in verschillende landen te bundelen. Ook bekijkt het hoe ze landen die minder ver zijn - en wellicht ook minder middelen tot hun beschikking hebben - kunnen ondersteunen.

Een van de dingen die het IPT-HOPE organiseert is online lezingen door fysiotherapeuten/onderzoekers uit verschillende landen.

Online lezing van Caroline Speksnijder

Trefwoorden: