Laatste nieuws

05 november 2020
Oproep deelname onderzoek 'the LYMPH trial'

Ken je of weet je vrouwen die in aanmerking komen voor deelname aan het onderzoek? Neem contact op met coördinerend onderzoeker Joost Wolfs.

Lees verder
09 oktober 2020
Hartschade komt voor bij 1 van de 10 vrouwen die voor borstkanker behandeld zijn

Dit wordt vaak nog niet herkend, ondanks de huidige mogelijkheden voor vroege herkenning en behandeling. De kwaliteit van zorg bij borstkankerpatiënten kan op dit onderdeel nog verder verbeterd worden.

Lees verder
09 oktober 2020
Respondenten gezocht voor onderzoek studenten Bekken- en Oncologiefysiotherapie

Caroline en Gaby, twee Avans+ studenten, zoeken respondenten voor hun onderzoek naar de visie van de oncologie- en bekkenfysiotherapeut ten aanzien van samenwerking bij patiënten met kanker in de bekkenregio.

Lees verder
08 oktober 2020
Werk na Kanker

‘Werk na kanker’ is een promotieonderzoek naar de invloed van de late gevolgen van kanker en de behandeling van kanker op het werkvermogen. Ook de invloed van diverse andere factoren wordt onderzocht, zoals de regelmogelijkheden in het werk, de werkdruk, het gedrag van de leidinggevende of collega’s en het vertrouwen in het eigen kunnen.

Lees verder
01 oktober 2020
FAST-project zoekt deelnemers voor focusgroep Richtlijn Oncologie

Ben jij expert op het gebied van Oncologie? Wij zoeken KNGF-leden die willen deelnemen aan de focusgroep om knelpunten te inventariseren. De geïnventariseerde knelpunten vormen de basis van de te ontwikkelen richtlijn Oncologie.

Lees verder
24 september 2020
Pinktrainer dashboard en patiënten app

Pinktrainer heeft een volledig nieuwe versie van het speciaal op oncologiefysiotherapie gerichte dashboard en patiënten app gelanceerd.

Lees verder
24 september 2020
Borstkankermaand 'Borstkanker heeft vele gezichten'

Op 1 oktober start de jaarlijkse borstkankermaand.

Lees verder
24 september 2020
Hare Majesteit Koningin Máxima opent donderdagochtend 1 oktober de jaarlijkse bo

Dit gebeurt tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van Borstkankervereniging Nederland (BVN) in het World Forum in Den Haag.

Lees verder
11 september 2020
Lancering Nationaal Actieplan Kanker & Leven

Patiëntorganisaties, zorgprofessionals en onderzoekers presenteren vandaag het Nationaal Actieplan Kanker & Leven. Deze experts hebben zich verenigd in de Taskforce Cancer Survivorship Care.

Lees verder
03 september 2020
Subsidie ZonMw voor persoonsgerichte data-gestuurde richtlijnzorg

ZonMw heeft een consortium van KNGF, VvOCM, Chronisch ZorgNet, Harteraad, Hogeschool Arnhem Nijmegen en Radboudumc een grote subsidie toegekend voor de ontwikkeling en toepassing van een beslisondersteunend richtlijnsysteem voor de behandeling van mensen met Claudicatio Intermittens.

Lees verder