npi-nieuwe-knip.jpg
17 januari 2022

E-learning ‘The role and treatment of the fascial system in cancer patients’

Op de valreep van 2021 verscheen de e-learning die is ontwikkeld in samenwerking met het NPI. Deze e-learning is te bestellen tot 15 september aanstaande.

Deze e-learning is onderdeel van ons regioplan. De accreditatie (1 punt) hiervoor is goedgekeurd voor de registers:

  •  Algemeen fysiotherapeut - KRF NL
  • Oncologiefysiotherapeut - KRF NL
  • Oedeemfysiotherapeut - KRF NL en Keurmerk Fysiotherapie

Om deze punten te verkrijgen doorloop je de gehele e-learning  en als je 70% of meer van de bijbehorende toetsvragen (minimaal 5 van de 7 toetsvragen) correct beantwoordt, ontvang je een certificaat. Je hebt maximaal drie pogingen om 70% van de toetsvragen goed te beantwoorden.
  
 De prijs van de e-learning bedraagt € 7,50, en is voor dit gereduceerde bedrag alleen toegankelijk voor NVFL-leden.

Meer informatie over de inhoud en de e-learning bestellen