taskforce-cancer-suvivorship.png
20 juni 2022

Webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld

20 juni 2022 - Wat is de meerwaarde van een oncologiezorgnetwerk voor de patiënt, zorgverleners en verwijzers? Waar kun je ze vinden? Hoe kan een oncologiezorgnetwerk zich verder professionaliseren? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens dit webinar .

Doelgroep
De bijeenkomst is multidisciplinair, alle zorgprofessionals, al dan niet actief in oncologiezorgnetwerken, zijn welkom. Paramedici (fysiotherapeuten, diëtisten e.a.), psychosociale zorgverleners (psychologen, maatschappelijks werkers e.a.), huisartsen, verpleegkundig(en) (specialisten), medisch specialisten (oncologen, radiotherapeuten e.a.) bedrijfs- en revalidatieartsen en arbeidsgeneeskundigen. Ook onderzoekers, beleidsmakers en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze webinar.

Lees het programma en schrijf je in