nvfl-logo-knip.jpg
19 november 2022

Algemene ledenvergadering NVFL en Symposium ‘Alles over lip- en lymfoedeem'

De volgende ledenvergadering vindt plaats op 19 november 2022. Leden ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Aansluitend aan de ALV vindt het symposium plaats met het thema ‘Alles over lip- en lymfoedeem'. 


Het programma begint met een presentatie door Robert Damstra over diagnostiek van lip- en lymfoedeem en de nieuwe inzichten die er zijn binnen de diagnostiek. Dit wordt gevolgd door een presentatie door Ad Hendrickx over de huidige en toekomstige positionering van de oedeemfysiotherapeut in het veranderende zorgklimaat. Tom Zee neemt ons tijdens de derde presentatie mee in het klinisch redeneren als oedeemfysiotherapeut, in zowel de theoretische achtergrond als in het bewust kunnen toepassen van dit redenatieproces. Samen met José Smeenge gaan we in op beweeginterventies bij lip- en lymfoedeem, waar in de praktijk meteen mee gewerkt kan worden. Het belooft een goed gevuld programma te zijn met de nieuwste wetenschappelijke inzichten én het vertalen naar de praktijk. 


Accreditatie is aangevraagd voor de registers oedeem en oncologie. Uiteraard is deelname aan het symposium exclusief en gratis voor NVFL-leden. Zien we je 19 november?  


Aanmelden kan later, hierover wordt je per e-mail geïnformeerd.