iknl.png
08 december 2023

Symposium IKNL

Op 8 december 2023 Universiteit Twente, Enschede. Kankerzorg in tijden van schaarste: kan alles wat moet en moet alles wat kan?

Dit symposium wordt georganiseerd voorafgaand aan de promotieplechtigheid van Anouk Eijkelboom, junior onderzoeker IKNL en promovendus aan de Universiteit Twente, waar zij haar proefschrift: ‘COVID-19 pandemic and breast cancer detection and care’ zal verdedigen. 

Inschrijven voor het symposium

Tijdens de COVID-19 pandemie werd de oncologische zorg plotseling geconfronteerd met restricties. In haar proefschrift brengt Eijkelboom de gevolgen hiervan in kaart met data uit de Nederlandse Kankerregistratie en andere bronnen. Ook geeft ze aanbevelingen voor toekomstige beslissingen in de oncologische zorg. Het symposium gaat door in deze lijn: hoe kunnen data ondersteunen in tijden van schaarste? Want hoewel er nu geen restricties gelden, zijn er wel uitdagingen in de capaciteit van de zorg en de kosten. 

Een selectie van onderwerpen die tijdens het symposium aan bod komen:

  • hoe is in Nederland de kankerzorg uitgevoerd en gemonitord tijdens de pandemie;
  • welke effecten hebben restricties in de screeningscapaciteit voor kanker;
  • moet alle zorg die kan ook geleverd worden?

Sprekers

  • Prof. dr. S. (Sabine) Siesling, klinisch epidemioloog  IKNL | hoogleraar ‘kankerzorg op maat’, Universiteit Twente
  • Prof. dr. V. (Valery) Lemmens, bestuurder IKNL | hoogleraar Cancer surveillance, Erasmus MC
  • Dr. L.B. (Linetta) Koppert, oncologisch chirurg, Academisch Borstkankercentrum Erasmus MC
  • Prof. dr. H.J. (Harry) de Koning, hoogleraar Maatschappelijke gezondheidszorg, Erasmus MC
  • Dr. A.C. (Adri) Voogd, universitair hoofddocent klinische epidemiologie, afdeling Epidemiologie, Universiteit  Maastricht

Het definitieve programma wordt geplaatst op www.iknl.nl en de website HTSR (Universiteit Twente).

Het symposium vindt plaats van 12.00 tot 16.00 uur in het Auditorium van het TechMed Centre. Aansluitend om 16.45 uur, met voorafgaand om 16.30 uur een lekenpraatje, verdedigt Anouk Eijkelboom haar proefschrift in gebouw de Waaier van de Universiteit Twente te Enschede. 
Gedurende het symposium worden er foto’s gemaakt voor gebruik op de website en media-kanalen van de Universiteit Twente en het IKNL.

Genodigden 

Het symposium is bedoeld voor onderzoekers, zorgverleners, huisartsen, verpleegkundig specialisten,  verpleegkundigen in de oncologische zorg, bestuursleden van patiëntenverenigingen, bestuurders, managers en beleidsmedewerkers.